دادگران

وبلاگ دانشجویان فقه و حقوق ورودی 86

اصلاحیه ماده 455 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

 

اصلاحیه ماده 455 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

 

بخشنامه به كلیه مراجع قضایی سراسر كشور

شماره100/13039/9000
   
   

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
       تصویر بخشنامه شماره 100/13039/9000ـ10/3/1388 ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیركل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

بخشنامه به كلیه مراجع قضایی سراسر كشور

       نظر به این‌كه به موجب ماده 455 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، « متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند كه در صورت بروز اختلاف بین آنها به داوری مراجعه نمایند.»
       و به موجب مادتین 9 و 13 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب مهرماه 1377 تعهد به رعایت مقررات اساسنامه، شرط عضویت در تعاونی‌ها شناخته شده است و بر این مبنا در اساسنامه شركت‌های تعاونی، ماده‌ای تمهید شده تا در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضای آن یا بین شركت‌های تعاونی با موضوع فعالیت مشابه موضوع اختلاف برای داوری به اتحادیه مربوط ارجاع شود و چنانچه بین تعاونی و اتحادیه ذی‌ربط اختلافی بروز نماید موضوع اختلاف جهت داوری به اتاق تعاون مربوط ارجاع گردد.
       لذا مقتضی است قضات محترم در صورت ارجاع پرونده‌های مربوط به شركت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی، پیش از رسیدگی قضایی و با احراز شرایط لازم موضوع اختلاف را به داوری ارجاع دهند.

رئیس قوه قضائیه ـ سید محمود هاشمی شاهرودی
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم مرداد ۱۳۸۸ساعت 21:46  توسط همکلاسی  |